Presse

“…und für die Stiefmutter Madame de la Haltière (imposante Statur und Stimme: Katalin Kajan) ist das Leben ein mondäner Laufsteg.” Freie Presse – Roland H. Dippel

“…Mutter Madame de la Haltière (die furios schmetternde wie saukomisch agierende Katalin Kajan).” Kultura-Extra – Heiko Schon

“Dann wird es ernst: Die Gattin, Madame de la Haltière (Katalin Kajan), ist eine Amazone, auf spitzen Stöckelabsätzen, die kein Pferd aushält. Wenn sie, zusammen mit zwei Ladys, denen das Spieglein so selbstverständlich wie das iPhone ist, die Macht übernimmt, ist man schon eher bei Massenet.” Die deutsche Bühne – Ute Grundmann

“Em­lé­ke­ze­te­sen pre­cíz a női sze­mély­zet cso­por­tos fel­lé­pé­se­i­nek szce­­ni­kai szer­ve­zé­se. A vo­ká­lis meg­je­le­ní­tés ma­xi­má­li­san mél­tó a szín­pa­di ki­ál­lí­tás­hoz, sőt felül is múl­ja azt. Francesca barátnői Vi­rág­lá­nyok pon­tos­sá­gá­val éne­kel­nek az első fel­vo­nás­ban, és An­ge­lica nővér apá­ca­tár­sa­i­nak együtt­ér­zé­sét su­gá­roz­zák a két utol­só­ban. Egyé­ni és cso­por­tos sze­rep­lé­sük per­fek­ciója éke­sen bi­zo­nyít­ja Sze­ged eu­ró­pai rang­ját in rebus operis.”

“Die Gesangspräsentation ist der Bühnenausstellung maximal würdig und übertrifft sie sogar. Francescas Freundinnen singen im ersten Akt mit der Präzision den Blumenmädchen und strahlen das Mitgefühl der Nonnen von Suor Angelica in den letzten beiden aus. Die Perfektion ihrer Einzel- und Gruppenspiel ist ein wunderbares Beispiel für Szegeds europäischen Rang in rebus operis.” (R. Zandonai: Francesca da Rimini, Szegedi Nemzeti Színház) Muzsika – Tallián Tibor

“Külön dicséretet érdemel az udvarhölgyeket alakító négy fiatal énekesnő: Dobrotka Szilvia, Horák Renáta, Kaján Katalin, Kálnay Zsófia.”

“Ein besonderes Lob verdienen die vier jungen Sängerinnen, aus denen die Hofdamen bestehen: Szilvia Dobrotka, Renáta Horák, Katalin Kaján, Zsófia Kalnay.” (R. Zandonai: Francesca da Rimini, Szegedi Nemzeti Színház) Operaportal.hu – Csák Balázs

“Hány operatársulat lehet a világon, amelyik négy olyan udvarhölgyet tud kiállítani, mint Dobrotka Szilvia, Horák Renáta, Kaján Katalin, Kálnay Zsófia?”

“Wie viele Opernhäuser kann es auf der Welt geben, die vier Hofdamen wie Szilvia Dobrotka, Renáta Horák, Katalin Kaján und Zsófia Kálnay ausstellen können? ” (R. Zandonai: Francesca da Rimini, Szegedi Nemzeti Színház) momus.hu – Heiner Lajos

“A hat szólóénekes közül ketten tettek rám egyértelműen kedvező benyomást: …Bende Zsuzsanna, továbbá az előkelő és főmozgalmár Barbarát éneklő, tartalmas mezzójú Kaján Katalin. “

(F. Schubert: Der häusliche Krieg) Revizor – Malina János